Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S ökade 0,56 procent i januari - hög aktivitet på kortsidan

Hedgefonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 0,56 procent i januari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Initialt skriver förvaltarna att Online Brands bidrog med positiv effekt under månaden, samt att de medelstora bolagen i portföljen lyckades parera den generella nedåtrekylen väl. Samtidigt förklaras resterande innehav ha följt med i nedgången, medan de korta positionerna i portföljen bidrog positivt till avkastningen med 625 baspunkter.

Vidare beskriver förvaltarduon att man varit väldigt aktiva under månaden, främst på kortsidan.

"Kortsidan har vi historiskt alltid omsatt aktivt då kortsiktiga antaganden är viktiga och tajmning är en essentiell faktor på grund av tidsvärdet. Vår aktiva handeln i korta portföljen gav ett stort bidrag under månaden. Vi har varit aggressiva och nyttjat gemene småbolagsfonds begeistring i serieförvärvare och kassaflödesfokuserade fastighetsbolag".

Fortsättningsvis förklaras att fonden även tagit ned exponeringen i den långa portföljen, eftersom förvaltarna kortsiktigt ser en högre avkastningspotential i att täcka korta positioner. Förvaltarduon har även helt avyttrat ett medelstort bolag under januari, då de ser ett utmanande första halvår för företaget framöver. Även Online Brands förvärv av Nordic Kidswear noteras, och Östlin och Eriksson spår att Online Brands kan komma att lyfta bolaget till nya höjder framgent.

"Vi ser att aktiemarknaden har studspotential men fortsatt är det överhängande risk för en baksmälla i takt med åtstramad penningpolitik. Våra blankningar skapar ett skydd för denna typ av händelse. Vi försöker dock alltid behålla nykterheten för att undvika att förbli hämmade och stanna i ett destruktivt tänkande", fortsätter förvaltarduon angående marknadssentimentet framöver.

Avslutningsvis nämner förvaltarna att de haft flera möten med potentiella portföljbolag den senaste tiden. Dessa företag har tidigare bedömts vara för högt värderade, men förklaras ha blivit mer attraktiva efter den senaste nedgången på aktiemarknaderna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent0,56
Fond i år, förändring i procent0,56
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER