Bildkälla: Stockfoto

Adtraction Group: Rapportkommentar Q4’23 - Kalqyl

Tar marknadsandelar i tuffare marknad

Adtraction ökade omsättningen med 41,0 procent i det fjärde kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 4,0 procent och resterande försäljning var hänförligt till förvärvet av Adservice. Adtraction ökade den organiska försäljningen i nio av tolv geografiska marknader och den totala organiska tillväxten visade att bolaget fortsatte vinna marknadsandelar i en svag marknad.


Marginalförbättring

Bruttoresultatet ökade återigen snabbare än omsättningen, vilket förklarades av en högre försäljning inom E-handel och en mer gynnsam geografisk mix. Detta ledde till att bruttomarginalen steg med 0,3 procentenheter y-o-y till rekordhöga 19,0 procent. Vidare ökade EBITA-marginalen med 2,1 procentenheten y-o-y till 6,8 procent, vilket visade på god kostnadskontroll och den underliggande lönsamhetspotentialen.


Outlook

Adtraction rapport för det fjärde kvartalet var stark. Guidningen för 2024 var däremot svagare, vilket huvudsakligen förklarades av en fortsatt utmanande marknad för konsumentkrediter. Vidare förväntas kostnadsmassan öka något. Vår bedömning är att Adtraction når god lönsamhet, men att 2024 blir ett mellanår där tillväxten i EBITA avtar tillfälligt för att sedan accelerera under 2025. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 75,7 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 23,0 procent.,
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER