Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil får sin sjätte utdelning från Nigeria

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil har erhållit en sjätte utdelning från sitt nigerianska bolag Prime Oil and Gas, ett bolag som Africa Oil äger till 50 procent.

Totalt uppgick utdelningen till 37,5 miljoner dollar. Africa Oil kommer att använda 23,8 miljoner dollar av utdelningen till att minska ned skulderna. Sedan förvärvet av Prime slutfördes i januari 2020 har Africa Oil erhållit 200 miljoner dollar i utdelning.

"Prime har presterat mycket bra under det som har varit ett av de mest utmanande åren för vår bransch", säger vd Keith Hill i en kommentar.

Prime har också minskat ned sin skuld under perioden med 29 procent av huvudbeloppet vid årets början. Africa Oil-chefen skriver också att Africa Oil har minskat ned sitt lån med 44 procent från årets början. Lånet förfaller i januari 2022 och lånet skall vara återbetalt långt i förväg, skriver Hill.

Africa Oil skriver också att man arbetar nära den kenyanska regeringen och sina JV-partners i syfte att vidareutveckla South Lokichar. Bolaget tror fortsatt på en signifikant potential i projektet trots förseningar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER