Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil rapporterar minskad nettoförlust på -1,3 miljoner dollar i första kvartalet

Africa Oil rapporterar minskad nettoförlust på -1,3 miljoner dollar i första kvartalet

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar minskad nettoförlust.

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner dollar (-1,6) under det första kvartalet.

Operativa kostnader uppgick till -2,6 miljoner (-2,4).

Likvida medel uppgick till 378,9 miljoner dollar, att jämföra med 392,3 miljoner vid utgången av föregående kvartal.

Africa Oil, MUSD Q1-2018 Q1-2017
Nettoresultat -1,3 -1,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER