Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil rapporterar minskad nettoförlust vid 0,3 miljoner dollar

Africa Oil rapporterar minskad nettoförlust vid 0,3 miljoner dollar

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar minskad nettoförlust.

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner dollar (-0,9) och resultat per aktie hamnade på 0,00 dollar (0,00).

Rörelsekostnaderna uppgick till 2,4 miljoner (2,3).

Bolaget hade inga intäkter.

Likvida medel uppgick till 380,1 miljoner dollar, att jämföra med 392,3 miljoner vid årsskiftet.

Africa Oil, MUSD Q3-2018 Q3-2017
Nettoresultat -0,3 -0,9
Resultat per aktie, USD 0,00 0,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER