Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth minskade 2,1 procent i oktober - nya regleringar handlar inte omfattande tillslag

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 2,1 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman

Förvaltaren skriver inledningsvis att fondens portföljbolag till stor del släppte starka rapporter för det tredje kvartalet. Som exempel lyfts världens största telekomoperatör, China Mobile, vars intäkter för årets första nio månader ökade med 13 procent, medan resultatet växte med sju procent. Vad gäller bolaget skriver Rhenman vidare att aktien handlas till sju gånger resultatet för innevarande år, besitter en enorm nettokassa och ger en direktavkastning på sju procent.

Angående den ekonomiska utvecklingen i landet nämner förvaltaren att Kinas ekonomi under det tredje kvartalet växte med 4,9 procent på årsbasis, samt att IMF förutspår en helårstillväxt på 8 procent. Detta anser Rhenman är mycket imponerande, med hänsyn till de problem landet gått igenom i form av exempelvis elbrist, brister i leveranskedjor samt vissa lokala utbrott av coronaviruset. Dessutom menar förvaltaren att frånvaron av finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser från Peking bevisar att man är nöjda med den nuvarande ekonomiska tillväxten.

Avslutningsvis skriver Rhenman om kinas politiska utveckling, som han menar inte alls tyder på något skifte från marknadsekonomiska eller kapitalistiska principer. Han menar att den senaste tidens regleringar inte handlar om några omfattande tillslag mot entreprenörer eller den privata sektorn, utan att det istället handlar om att bland annat skydda konsumenter och förhindra monopol. Vad gäller frågor om exempelvis skatt eller rikedomsfördelning, menar förvaltaren att Kina idag är betydligt mer kapitalistiskt än de flesta europeiska länder och att den privata sektorns betydelse erkänns av det politiska styret. Förvaltaren uppger att den privata sektorns del av den totala ekonomin växer och menar att framtiden för investeringar i Kina visar stor potential, trots den tuffa perioden för Kinafokuserade investerare.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Alibaba, Tencent och Coli med portföljvikterna 6,8, 6,4 respektive 5,9 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-2,1
Fond i år, förändring i procent-0,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER