Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth ökade 2,7 procent i mars - Kinas fjortonde femårsplan godkänd på folkkongressen

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 2,7 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Förvaltaren uppger att flera av fondens portföljbolag under månaden släppte sina rapporter för det fjärde kvartalet. Bland de viktigare rapporterna redovisade Tencent en vinsttillväxt på 30 procent i jämförelse med motsvarande kvartal 2020, samtidigt som omsättningen ökade med 26 procent. I mars slutfördes även Baidus sekundärnotering i Hongkong, skriver Rhenman.

I rapporten lyfter förvaltaren vitvarubolaget Qingdao Haier, som Rhenman besökte i nordkinesiska Qingdao år 2005. Vid tidpunkten var bolaget en statligt ägd, liten aktör (i jämförelse med konkurrenten Electrolux), men har sedan dess haft en utomordentligt tillväxtresa. Idag omsätter Haier mer än dubbelt så mycket som Electrolux, medan vinsterna och marknadsvärdet är fyra gånger högre. Bolagen handlas idag till liknande multiplar, men Haier fortsätter att växa snabbare. Denna jämförelse mellan Haier och Electrolux menar förvaltaren visar en historia av Kinas snabba tillväxt och modernisering och förvaltaren tror att man i portföljen har flera innehav med liknande potential.

I början av mars godkändes och lanserades kinas fjortonde femårsplan samt vision för 2035, som är att ha "realiserat socialistisk modernisering" vid den tidpunkten. I planen listas ett par huvudsakliga politiska prioriteringar, där utveckling står i fokus. Bland dessa ingår bland annat teknologisk innovation, ökad inhemsk konsumtion, bättrad sjukvård, koldioxidneutralitet samt utveckling av landsbygden. Som mer konkreta målsättningar som annonserades under folkkongressen nämner förvaltaren målet om 65 procents urbanisering vid 2025, samt ökade utgifter för forskning och utveckling på sju procent om året.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Alibaba, Tencent Holding och Coli med portföljvikterna 7,5, 7,3 respektive 6,9 procent,

Störst sektorallokering hade fonden vid tidpunkten mot finans, kommunikation och konsumentvaror.

AGCM Asia Growth RC SEK, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent2,7
Index MM, förändring i procent1,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER