Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth ökade 5,6 procent i juni - förvaltaren ser stabila förhållanden i Kina

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,6 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att USA och stora delar av Europa befinner sig i stagflation med sämre ekonomisk tillväxt, högre inflation och en påtagande motvind från penningpolitiken. Råvarupriser är fortsatt på ansträngda nivåer efter Rysslands invasion av Ukraina.

På grund av dessa orosmoln har globala investerare letat sig till Asien där de makroekonomiska förhållandena är mer stabila enligt förvaltaren. Kina har en stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation och billiga aktiemarknader. Utöver detta har regeringen i landet beslutat om att lansera stora stödpaket för att stimulera ekonomin.

Infrastrukturinvesteringar i Kina är tillbaka som en signifikant drivare av tillväxt. Kinas nätverk av höghastighetståg har nu överstigit 40 000 kilometer och kopplar ihop 93 procent av landets städer med över 500 000 invånare.

Direktinvesteringar från utländska bolag bidrar också till Kinas tillväxt för tillfället. Astra Zeneca annonserade att man ska etablera sitt sjätte regionala högkvarter i Qingdao samt bygga en fabrik i området. Siemens presenterade nyligen att verksamheten är igång i den nya fabrik i Nanjing. Siemens ska under året öppna upp ytterligare en fabrik samt ett R&D-center i Shanghai.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alibaba, Samsung Electronics och Tencent med portföljvikter om 6,9, 6,2 respektive 5,4 procent.

Största sektor var finans med en exponering om 34 procent, följt av sällanköpsvaror och kommunikationstjänster med exponeringar om 18 respektive 17 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent5,6
Fond i år, förändring i procent5,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER