Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth ökade 6,8 procent i januari - investerare ser mer positivt på Kina

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 6,8 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Initialt skriver förvaltaren att fondens innehav inom fastigheter, telekommunikation och finans presterade bättre än marknaden i januari, samtidigt som innehav kopplat till teknik utvecklades svagt.

Rhenman skriver vidare och noterar att Kinas centralbank agerat mer duvaktigt på marknaden det senaste, medan amerikanska Fed agerat åt det motsatta hållet och flaggat för ökad nedtrappning av stödköp samt höjda räntor. Detta förklaras ha lett till att investerare minskat sin exponering mot tillväxtaktier, för att nu favorisera cykliska och stabila bolag.

Fortsättningsvis menar förvaltaren att investerare också börjat växla mellan regioner, där den asiatiska marknaden nu nämns ur en positiv kontext. Kina förklaras planera för en mer duvaktig penningpolitik framöver, och en presskonferens med landets centralbank från 18 januari lyfts. Från presskonferensen noterar Rhenman uttalanden som beskrivs ha signalerat mer stimulerade policys framöver.

Vidare förklarar förvaltaren att en världsledande investmentbank höjt sina rekommendationer gällande Kina, och där strateger från Credit Suisse uppgraderat Kina till övervikt jämfört med globala benchmarks. Anledningen förklaras vara att man ser en duvaktig politik, låga värderingar samt en ekonomisk återhämtning på den kinesiska marknaden.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Samsung, Tencent och Alibaba med portföljvikter om 7,7, 6,1 respektive 4,7 procent.

Största sektorn i fondens portfölj var finans, följt av kommunikationstjänster.

AGCM Asia Growth RC SEK, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent6,8
Fond i år, förändring i procent6,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER