Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,0 procent i februari

Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,0 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fastighetsmarknaden i Kina steg under februari. Fondens avkastning gynnades av aktieinnehaven inom branschen under månaden som passerade.

Det kinesiska försäkringsbolaget Ping An rapporterade starka siffror för helåret 2020. Det operationella resultatet steg med 5 procent vilket, enligt Rhenman, var imponerade med tanke på covid-19.

De två bolagen Weibo och Trip.com följer samma bana som Alibaba och JD.com det vill säga noterar sina aktier i Hongkong. Rhenman skriver att vanligtvis är det positivt för aktiekursen då investerare i Kina och Hongkong är bättre på att se värdet i kinesiska aktier än vad västerlänningar är.

Kommunikationssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 25 procent.

Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot Kina där omkring 75 procent av fondens tillgångar var investerade. Sydkorea var näst största marknad ungefär 10 procent allokerat kapital.

De tre största innehaven i portföljen var Alibaba, Tencent och Coli med portföljvikter på 8, 8 respektive 6,7 procent.

AGCM Asia Growth RC SEK, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent5,0
Fond i år, förändring i procent11,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER