Bildkälla: Stockfoto

Ahaworld föreslår incitamentsprogram för styrelseledamöter

Ahaworld föreslår incitamentsprogram för styrelseledamöter

Aktieägarna i bettingbolaget Ahaworld kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 12 december i Stockholm.

Stämman föreslås godkänna emission av 1,5 miljoner teckningsoptioner för ett incitamentsprogram riktat till styrelseledamöterna Staffan Lindgren, Joakim Dahl och Peter Bertilsson med vardera 0,5 miljoner teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag.

Vidare föreslår en riktad nyemission av 4,0 miljoner aktier, där Staffan Lindgren får teckna 2,0 miljoner aktier samt Joakim Dahl och Peter Bertilsson vardera 1,0 miljon aktier. Teckningskursen ska motsvarar aktiens betalkurs på Spotlight under en mätperiod.

Syftet är att styrelseledamöterna ska ges rätt att kvitta sina fordringar på bolaget avseende styrelsearvode. Bolaget har inte betalat ut det styrelsearvode som beslutades på årsstämman.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER