Bildkälla: Stockfoto

AIK Fotboll minskar omsättning och vänder till förlust

AIK Fotboll redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till 29,7 miljoner kronor (32,7).

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (4,2). Rörelseresultatet fördelas mellan driftresultatet på -2,9 miljoner kronor (2,5) och transfernetto på 0,9 miljoner kronor (1,8)

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,1 miljoner kronor (13,1).

Under juni månad lämnade AIK Fotbolls Björn Wesström sin tjänst som vd efter tjugotvå år som anställd. AIK har inlett en rekryteringsprocess av en ny vd.

Under perioden har publiken till viss grad fått komma tillbaka. Publiktaket har höjts till cirka 30 procent av Friends Arenas totala kapacitet. Detta menar klubben är mycket glädjande och man ser hopp om ökande intäkter framöver.

När det gäller sommarens transferfönster har utgångspunkten varit att förbättra de sportsliga målen inom ramen för budgeten som styrelsen beslutar om. Damlaget har under sommaren tagit in fem nya spelare och en har lämnat efter en ökad skadesituation.

På herrsidan har laget tagit in två landslagsmeriterade spelare i form av Kristoffer Nordfeldt och Zachary Elbouzedi. Den egenfostrade Eric Kahl såldes den 24 juli för ett rekordbelopp för ytterbackar i AIK.

"Hemvistfrågan arbetar vi under hösten vidare med. AIK Fotboll för samtal med både Solna stad och Järfälla kommun om AIK Fotbolls behov för att kunna växa samt vilka förutsättningar klubben behöver för att kunna ta ett ännu större socialt ansvar för de människor som finns och växer upp där AIK Fotboll verkar", skriver Björn Wesström.

AIK Fotboll, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning29,732,7-9,2%
Rörelseresultat-3,84,2
Rörelsemarginal12,8%
Nettoresultat-2,93,3
Resultat per aktie, kronor-0,130,15
Kassaflöde från löpande verksamhet11,113,1-15,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER