Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,15 procent i februari - risken för bakslag på finansiella marknader kan inte ignoreras

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,15 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,67 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

Inledningsvis skriver Ljungqvist följande.

"En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av februari var, såsom i januari, att kreditriskexponering genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen, men också att de kortsiktiga marknadsriskerna är påtagliga trots den påbörjade coronavaccineringen. En annan utgångspunkt var, såsom tidigare, att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som hade bäst risk- och avkastningsprofil."

Positioneringen lönade sig i februari då lång ränteduration skulle ha gett betydande negativ avkastning. Vidare skriver Ljungqvist att kreditexponeringen lönade sig under perioden. Kreditspreadarna på kreditmarknaderna i euro och dollar minskade under första halvan av februari för att därefter sluta månaden ungefär oförändrat.

"Högt värderade börser i kombination med kreditspreadar som inte är långt ifrån de nivåer de hade i januari-februari 2020, vilka i sin tur var de tajtaste sedan innan Lehmankrisen, gör att risken för ett bakslag på finansmarknaderna inte kan ignoreras även med en positiv syn på en
fortsatt återhämtning och en lyckad vaccinationsprocess."

Mot bakgrund av ovan citat väljer fonden att bibehålla visst skydd i form av en liten exponering mot implicit aktievolatilitet.

Ränte- och spreaddurationen uppgick till 0,2 respektive 1,9.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,15
Fond i år, förändring i procent0,67
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER