Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,14 procent i juni

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,14 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,63 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltaren Maria Ljungqvist.

"Obligationsräntorna har åkt berg- och-dalbana i juni. De allra kortaste svenska marknadsräntorna var ganska stabila, men under första halvan av juni föll de svenska stats- och bostadsobligationsräntorna i löptiderna 5-10 år rejält. De kortare räntorna återhämtade fallet innan juni var slut, men den 10-åriga statsobligationsräntan hängde inte med upp igen", kommenterar förvaltaren.

Fonden har haft en mycket begränsad ränteduration och företrädesvis haft den exponeringen mot stibor 3 månader. Fonden tappade några punkter på att stiborräntan är något negativ och på rörelserna i stort. Kreditexponeringen lönade sig dock återigen.

I juni var det den högre löpande räntat som stod för huvuddelen av bidraget på kreditsidan medan effekten av rörelser i kreditspreadarna bidrog lite mindre.

"Kreditspreadar generellt befinner sig nära de lägsta nivåer de nått endast vid några enstaka tillfällen sedan Lehmankrisen. Dessa nivåer på kreditspreadarna har tidigare följts av perioder med ökande kreditspreadar, vilket initialt är ogynnsamt för placeringar i kreditrisk. Att aktiebörserna är högt värderade bidrar också till risken för allmän marknadsturbulens med ökade kreditspreadar", fortsätter förvaltaren.

Angående framtiden skriver Ljungqvist att fonden är positionerad för ett huvudscenario där den ekonomiska återhämtningen fortsätter och där den amerikanska centralbanken inte mer entydigt börjar signalera en kursändring.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,14
Fond i år, förändring i procent1,63
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER