Bildkälla: Stockfoto

Alcadon växte starkt i första kvartalet men med minskad lönsamhet - förvärvsagenda fortsatt högt prioriterad

Elektronikutrustningsbolaget Alcadon ökade omsättningen kraftigt under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Det gjordes emellertid med mindre lönsamhet - varpå rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 20,6 procent till 205 miljoner kronor (170).Organisk tillväxt var runt 15 procent medan förvärvad tillväxt var cirka 6 procent.

- Vår förvärvsagenda är fortsatt högt prioriterad och idag förs ett antal intressanta diskussioner som är tänkta att stärka koncernen ytterligare framöver, kommenterar vd Sonny Mirborn.

Rörelseresultatet blev 15,4 miljoner kronor (16,2), med en rörelsemarginal på 7,5 procent (9,5). Kostnaderna växte med 32 procent - vilket följaktligen ger en sämre marginal än samma period förra året.

Resultatet efter skatt blev 10,6 miljoner kronor (10,8), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,61), vilket innebär en minskning med 9,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,9 miljoner kronor (20). Förändringar i rörelsekapitalet bidrog stort till denna raden (-12,9 miljoner kronor).

Alcadon, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning20517020,6%
Rörelseresultat15,416,2-4,9%
Rörelsemarginal7,5%9,5%
Nettoresultat10,610,8-1,9%
Resultat per aktie, kronor0,550,61-9,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet5,920-70,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER