Bildkälla: Stockfoto

Alla får tilldelning i Flat Capitals nyintroduktion - bolaget får drygt 27 000 aktieägare

Investeringsbolaget Flat Capitals, som är grundat av Klarnas medgrundare och vd Sebastian Siemiatkowski och hans fru Nina, erbjudande inför noteringen på Nasdaq First North blev som tidigare meddelat kraftigt övertecknat med anmälningar överstigande 1,2 miljarder kronor från fler än 27 000 investerare. Styrelsen har nu fattat tilldelningsbeslut och samtliga som anmält sig i erbjudandet har erhållit allokering. Det framgår av ett pressmeddelande.

69 miljoner kronor eller 70 procent av totala emissionsbeloppet tilldelades till samtliga som tecknade sig, genom en post motsvarande 2 500 kronor per investerare. Därmed har Flat Capital fått drygt 27 000 nya aktieägare.

21,7 miljoner kronor fördelas enligt principerna om "maximal spridning" och "långsiktighet". Här återfinns bland annat två småbolagsfonder, entreprenörer i portföljbolagen, styrelse och ledningsgrupp i enlighet med prospekt, samt ett fåtal andra investerare som styrelsen bedömer är särskilt långsiktiga.

9,4 miljoner kronor fördelades enligt pro rata i förhållande till storlek på tecknande anmält belopp, gäller ej de som tilldelats inom ramen för 21,7 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattade 8,7 miljoner B-aktier samt en övertilldelningsoption om ytterligare 1,31 miljoner B-aktier till teckningskursen 10 kronor per aktie. Aktien kommer att börja handlas på First North den 20 oktober med kortnamnet FLAT B.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER