Bildkälla: Stockfoto

Allgon ökar omsättning och vinst rejält

Allgon ökar omsättning och vinst rejält

Allgon ökar såväl omsättningen som vinsten rejält.

Omsättningen uppgick till 148,9 miljoner kronor (46,8), en ökning med 218 procent mot föregående år. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio förra året.

Ebitda-resultat blev 27,6 miljoner kronor (1,3), med en ebitda-marginal på 18,5 procent (2,8).

Rörelseresultatet blev 20,7 miljoner kronor (-0,5), med en rörelsemarginal på 13,9 procent.

Resultatet efter skatt blev 10,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,18 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 21,4 miljoner kronor (-12,3).

"Vi ser goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar på denna globalt växande men ännu fragmenterade marknad med många mindre regionala aktörer", skriver vd Johan Hårdén i rapporten.

Allgon, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 148,9 46,8 218,2%
EBITDA 27,6 1,3 2 023,1%
EBITDA-marginal 18,5% 2,8%
Rörelseresultat 20,7 -0,5
Rörelsemarginal 13,9%
Nettoresultat 10,2 -1,3
Resultat per aktie, kronor 0,18 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 21,4 -12,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER