Bildkälla: Stockfoto

Alphahelix ökar omsättning kraftigt under första kvartalet, ebit-resultatet ökar också

Life science-bolaget Alphahelix redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Det framhålls ändå att första kvartalet 2020 var det årets starkaste, delvis beroende på en större order det kvartalet.

Omsättningen steg 50,8 procent till 9,5 miljoner kronor (6,3). Det hänförs framförallt till dotterbolaget Techtum. Produkter för covid-diagnostik stod också för en god del av tillväxten.

Inga nya Bugscreener-system har installerats då sjukhusens avdelningar som spårar multiresistenta bakterier lagt alla resurser till covid-19 diagnostik.

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 16,8 procent (14,3).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev 1,6 miljoner kronor (0,8), en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,02), vilket innebär en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

- AlphaHelix styrelse har under perioden arbetat fram och sjösatt en strategi för att expandera diagnostik- och laboratorie-försäljningen i Norden. Initialt har en erfaren diagnostikförsäljare anställts. Vidare har bolaget också lyckats få distributionsrätt i Norden för agenturer som bolaget redan marknadsför i Sverige, skriver bolaget.

Alphahelix, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning9,56,350,8%
Rörelseresultat1,60,977,8%
Rörelsemarginal16,8%14,3%
Resultat före skatt1,60,8100,0%
Nettoresultat1,60,8100,0%
Resultat per aktie, kronor0,030,0250,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER