Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk mer än väntat under förra veckan

De amerikanska lagren av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 2,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade enligt Bloomberg med en minskning på 0,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,4.

Bensinlagren minskade med 0,2 miljoner fat. Marknaden räknade med en ökning på 0,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 0,9.

Lagren av destillerad olja var oförändrade. Marknaden räknade med en ökning på 0,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 0,6.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv19Konsensusv18
DOE råoljelager, förändring-2,5-0,2-1,4
DOE bensinlager, förändring-0,20,70,9
DOE destillerat oljelager, förändring0,00,50,6
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER