Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Europa – europeiska börserna tog fart i december

AMF Aktiefond Europa steg under årets fjärde kvartal med 7,3 procent medan jämförelseindex steg med 9,5 procent.

Kvartalet inleddes relativt svagt och framför allt märktes en nedgång i november då den nya virusvarianten omikron upptäcktes. Marknaden oroades även för inflationen.

”Inflationen har varit högre och mer ihållande än förväntat. Vi såg även signaler om en stramare penningpolitik från den amerikanska centralbanken. I december tog kurserna ny fart och totalt blev uppgången för det breda Europaindexet plus 7 procent, vilket är klart godkänt”, säger Rickard Alte som blev ny förvaltare av fonden tillsammans med Martin Siwmark under hösten 2021.

Fondens förvaltare betonar att uppgången för helåret är väl underbyggd och har drivits av företagens vinsttillväxt på cirka 70 procent, snarare än av en expansion av värderingsmultiplar.

Innehaven i Tesco, musikförlaget Universal Music Group (UMG) och mediebolaget Vivendi gav ett positivt bidrag, medan undervikten i den nederländska leverantören till halvledarindustrin, ASML, samt avsaknaden av aktier i Richmond och L’Oreal, bidrog negativt.

Ur ett sektorperspektiv bidrog media, dagligvaruhandel och energi positivt. Kapital- och sällanköpsvaror samt industribolag gav ett negativt bidrag.

I slutet av året utökades innehavet i ASML till en mindre övervikt samtidigt som innehavet i den franska IT-jätten Atos avyttrades. Övervikten inom samhällsnyttiga bolag minskades liksom undervikten i energi. Fonden utökade även innehavet i Astra Zeneca – en aktie som förvaltarna bedömer är lågt värderad och som nu en av fondens största övervikter.

”Astra Zeneca värderas i linje med övriga bolag i sektorn, men har en betydligt högre förväntad vinsttillväxt. De har en stark produkt- och forskningsportfölj med många lovande lanseringar och läkemedel på väg ut på marknaden. Under året har portföljen utökats med behandlingar mot sällsynta sjukdomar genom förvärv. De har också en väldigt skicklig vd i Pascal Soriot”, säger Rickard Alte.

Utsikterna för den ekonomiska tillväxten och för företagens vinsttillväxt är fortsatt goda. Mot den bakgrunden och i ett lågt ränteläge ser fondens förvaltare aktiemarknaden som en fortsatt bra placering under 2022. Bland riskerna nämner de inflationen och effekten den kan få på räntorna. Covid 19-pandemin är också en osäkerhetsfaktor.

”Nu krävs dock mer än nya virusvarianter för att skaka marknaden. Det mesta tyder på att omikron ger ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp och sannolikheten för omfattande nedstängningar bör vara låg. En del ’återöppningsaktier’ har börjat ta fart och dessa bolag har relativt goda utsikter i ett kortare perspektiv”, säger Martin Siwmark.

”Något som också kan överraska positivt och ge stöd åt aktiekurserna är distributionen av kapital via utdelningar och återköp. Vi har redan sett företag i sektorer som bank och energi påbörja sina återköpsprogram”, avslutar Rickard Alte.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER