Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Europa – innehaven i förnybar energi fortsatta draglok för avkastningen

Aktiefond Europa steg under fjärde kvartalet med 7 procent, klart bättre än jämförelseindex som steg med 5 procent. Den andra vågens virusspridning drabbade Europa hårt men bortsett från ett tapp i oktober pekade aktiekurserna uppåt, bland annat med stöd av vaccinframgångar och resultatet av USA-valet.

Fondens förvaltare Anders Fagerlund framhåller att fondens överavkastning jämfört med index inte har så mycket med länder eller sektorer att göra, utan att det handlar om rätt aktieval.

”Det är framför allt val av aktier som bidragit till att fonden gått så bra men liksom tidigare sticker den stora exponeringen mot förnybar energi ut. Dessa bolag har gått bra under hela 2020 och utvecklingen under fjärde kvartalet var exceptionellt”, säger Anders Fagerlund.

Utöver de vanliga ”jättarna” i sektorn som Vestas och Örsted steg även kurserna i några mindre bolag kraftigt som Grenergy (+99 procent) och Ceres Power (+130 procent). Även Traton (Scania), mediebolaget Publicis och den brittiska banken Lloyds bidrog positivt till fondens avkastning.

Sämre gick det för det tyska mjukvaruföretaget SAP (–23 procent), det litauiska elbolaget Ignitis (–16 procent) och producenten av rengöringsprodukter Reckitt Benckiser (–16 procent). SAP-aktien tappade efter att bolaget flaggade för betydligt sämre försäljning de kommande åren eftersom kunderna går över till molnbaserade tjänster.

Aktiefond Europa deltog i börsintroduktionen av det litauiska elbolaget Ignitis i början av kvartalet. Aktiekursen utvecklades därefter svagt men Anders Fagerlund tror starkt på bolaget:

”Ignitis står inför en spännande omställning från traditionellt elbolag och behöver göra stora investeringar i förnybar energi de närmaste åren. Köpet i Ignitis var ett av de större jag gjorde under perioden”, säger han.

Trots Fagerlunds starka tilltro till branschen skedde kvartalets två största nettoförsäljningar i bolag verksamma inom förnybar energi – Vestas och EDPR. Förvaltaren förklarar att aktiekurserna stigit kraftigt och att försäljningen skedde för att bibehålla deras relativa vikt i portföljen.

Kvartalets största nettoköp var en återinvestering i hygien- och hälsobolaget Essity vars aktiekurs Anders Fagerlund tyckte kommit ner till attraktiva nivåer under hösten. Ett annat redan stort innehav som han ökade på ytterligare var däcktillverkaren Michelin.

”Bilbranschen är under stor omställning till elbilar och medan vissa leverantörer av komponenter drabbas av trenden kan däcktillverkare sticka ut som en strukturell vinnare. Elbilarnas tunga batterier och snabba acceleration gör till och med att däckslitaget ökar”, förklarar Anders Fagerlund.

Det franska byggmaterialföretaget Saint Gobain, fondens största övervikt, är ett annat innehav Anders Fagerlund tror på. Utöver bedömningen att bolaget är lågt värderat tror förvaltaren att det kommer att gynnas av att delar av de europeiska och amerikanska stimulanspaketen går till renovering och isolering av byggnader för att göra dem mer energisnåla.

Inför börsåret 2021 är Anders Fagerlund optimistisk och förväntar sig, liksom resten av aktiemarknaden, att tillvaron och den ekonomiska tillväxten återgår till det normala i takt med utrullningen av vaccineringarna.

”Vaccineringarna blir avgörande för utvecklingen och det är väl den största risken jag ser just nu, att något i den processen går snett – då har vi ett problem”, avslutar han.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER