Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Europa – krig och inflation fick europabörserna på fall

Aktiefond Europa backade med 6,6 procent under årets första kvartal medan jämförelseindex backade med 8,6 procent. Den ryska invasionen av Ukraina och oro för stigande räntor och inflation ledde till ökad osäkerhet under kvartalet.

Börsåret 2022 inleddes med nedgångar på bred front då stigande amerikanska långräntor skapade oro på marknaden. Marknadens fokus riktades också mot inflationen, riskerna för en stramare penningpolitik och tilltagande spänning i relationen mellan Ryssland och Ukraina.

”Inflationen hade redan börjat ta fart men den fick en rejäl skjuts efter den ryska invasionen i slutet av februari. Sanktionerna mot Ryssland har drivit upp priset på olja och gas ytterligare, liksom på andra insatsvaror. I USA ser vi nu den högsta inflationen på 40 år”, skriver Europafondsförvaltaren Rickard Alte.

Under den finansiella turbulensen visade sig börserna i Storbritannien, Schweiz och Spanien relativt sett motståndskraftiga, med sina ganska stora inslag av defensiva bolag. Den tyska aktiemarknaden var en av de sämre, liksom Stockholmsbörsen som tillhörde fjolårets starkaste.

Bästa sektor var energisektorn som hade draghjälp av kraftigt stigande energipriser, men även telekom och råvaror hade en stark utveckling. Sämre gick det för konsumentrelaterade sektorer och teknikbolag. Banksektorn, som inledningsvis fick medvind av stigande räntor, drabbades relativt hårt av krigsutbrottet.

Fondens innehav i Carrefour, Astra Zeneca och Vodafone bidrog positivt till avkastningen i förhållande till jämförelseindex tillsammans med undervikt i ryska aktier, medan innehaven i ING, Akzo Nobel och Saint Gobain gav negativa bidrag.

De största övervikterna var vid kvartalets slut Astra Zeneca, Carrefour, mediebolaget Vivendi, Lloyds Banking Group och det tyska försäkringsbolaget Allianz. Förvaltarna gjorde inga större förändringar i innehaven under kvartalet.

”Sanktionerna mot Ryssland har gjort det än mer angeläget för Europa att bli självförsörjande på energi och påskynda investeringarna i förnybar energi. Det här skapar ändå vissa möjligheter på en i övrigt osäker marknad och jag har utökat innehaven något i Enel och Air Liquide som kan gynnas av utvecklingen”, fortsätter förvaltaren.

Ett annat innehav som Rickard Alte tror kan klara sig bra i ett tufft marknadsklimat är den franska dagligvarukedjan Carrefour.

”Carrefour-aktien var en av kvartalets vinnare och bolaget har haft en stark utveckling av såväl vinst som försäljning i kombination med ett återköpsprogram. Dessutom har de sjösatt ett ambitiöst besparingsprogram som kan öka bolagets motståndskraft”, skriver Alte, men tillägger att aktien sannolikt skulle få svårt att hänga med i ett börsrally om kriget i Ukraina fick ett plötsligt slut.

Vad gäller utsikterna konstaterar Rickard Alte att kriget har medfört helt nya förutsättningar och han ser ett flertal risker som kan leda till stora kursrörelser. Mot den bakgrunden bibehåller han en portfölj med relativt defensiv karaktär. Han tror också att vi kan få leva med höga energipriser under lång tid framöver.

”Stigande energipriser i kombination med högre räntor slår direkt mot konsumenternas köpkraft vilket i förlängningen kan leda till avtagande tillväxt och stagflation. Det skulle innebära en stor utmaning för centralbankerna”, avslutar Rickard Alte.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER