Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Europa – positiva tongångar från Universal Music

Aktiefond Europa steg under årets tredje kvartal med 0,6 procent vilket var marginellt sämre än fondens jämförelseindex. Sedan årsskiftet har fonden stigit med närmare 15 procent. Kvartalet präglades av hög efterfrågan i de flesta branscher men företagen fortsatte att tampas med problem i leverantörskedjan.

”Trots att efterfrågan och orderingången är väldigt god har det varit ett tufft kvartal för många bolag. Hela transport- och logistiksektorn är under stor stress och det råder brist på allt ifrån containrar i Asien till lastbilschaufförer i England. Det har orsakat väldigt mycket extrakostnader för företagen och till det ska läggas höga energi- och råvarupriser och komponentbrist”, säger fondens förvaltare Anders Fagerlund.

En av kvartalets större händelser var att det franska mediebolaget Vivendi delade ut Universal Music Group (UMG) till aktieägarna i september och särnoterade det på Amsterdambörsen. UMG är en av världens största musikförlag, som arbetar med allt från ABBA till Billie Eilish.

”Vivendi är ett av Europafondens största innehav och aktiekursen för UMG steg kraftigt vid noteringen. De båda delarna, Vivendi och UMG, gick sammanlagt upp 22 procent under kvartalet”, säger Anders Fagerlund.

Ett av fondens sämsta innehav var lastbilstillverkaren Traton (Scania & MAN) vars aktiekurs backade med 16 procent under kvartalet.

”Traton har flaggat för att bristen på halvledare och andra komponenter kommer att påverka försäljningen under tredje kvartalet. I slutet av september kom även nyheten att både bolagets VD och finanschef lämnar företaget”, säger Anders Fagerlund.

De kraftigt stigande energi- och elpriserna var i fokus och inom EU har flera länders regeringar börjat agera genom att presentera olika åtgärdspaket för att konsumenterna inte ska drabbas.

”Man kan tänka att höga elpriser borde gynna elbolagen, men regeringarnas interventioner påverkade aktiekurserna negativt och elbolagen blev i stället tredje kvartalets förlorare”, säger Anders Fagerlund.

Bästa sektor var oljesektorn där kurserna steg med 13 procent, mot bakgrund av att priset på olja och framför allt gas var väldigt högt. Anders Fagerlund utnyttjade kursuppgången till att fortsätta minska exponeringen och fonden har idag en stor undervikt i sektorn.

Anders Fagerlund pekar på att värderingarna generellt sett fortfarande är höga och tycker att utsikterna för aktiemarknaden just nu ser lite skakiga ut.

”De flesta företag möter en väldigt god efterfrågan, men marginalerna och vinsterna pressas på grund av de höga priserna på insatsvaror och transportkostnader, samt bristen på komponenter. Det här kan nog sätta en press på företagens vinster under ett antal kvartal framöver tills problemen har värkt igenom systemet”, avslutar Anders Fagerlund.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER