Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Europa – stark utveckling med bank och försäkring i täten

Aktiefond Europa steg under årets första kvartal med 10 procent, varav 2 procent kom från kronans försvagning. Avkastningen var i linje med utvecklingen för fondens jämförelseindex. Förhoppningar om en återöppning av samhället och en stark industrikonjunktur gav stöd till utvecklingen.

”Kvartalet karakteriserades också av stigande räntor vilket bidrog till att kurserna inom banker och försäkringsbolag utvecklades särskilt starkt, med en uppgång på 28 respektive 16 procent för fondens innehav i dessa sektorer. Vi har haft övervikter i båda sektorerna och ägt rätt aktier vilket har varit väldigt positivt” säger fondens förvaltare Anders Fagerlund.

Även bilsektorn gick starkt med en ökning på 28 procent och fondens stora innehav i däcktillverkaren Michelin steg med 24 procent. Även energisektorn hade medvind och gick upp 17 procent med draghjälp av oljepriset som ökade med 23 procent.

Bra gick även informationstekniksektorn, men fondens innehav inom sektorn bidrog negativt. Sämre gick det också för defensiva sektorer som fastigheter, hälsovård och dagligvaror.

Ett av fondens största innehav, det franska byggmaterialbolaget Saint Gobain gick mycket bra, aktien steg med hela 37 procent. Bolaget är leverantör till såväl industrin som byggsektorn och gynnades både av en stark industrikonjunktur och av att delar av europeiska och amerikanska stimulanspaket riktas till att öka byggandet.

Fondens innehav i förnybar energi tappade något under kvartalet. Utvecklingen ska ses mot bakgrund av att sektorn gick mycket starkt under hela 2020 och avslutningen på året var exceptionell.

”Efter den starka värdeutvecklingen under 2020 sålde vi av relativt mycket aktier inom förnybar energi i slutet av 2020 och i början av detta år. Långsiktigt har jag en mycket stark tro på sektorn och när kurserna i många fall åter har kommit ner på attraktiva nivåer har jag ökat investeringarna igen under mars, så fonden har en fortsatt mycket stor övervikt i dessa bolag”, säger Anders Fagerlund.

I slutet av mars deltog Aktiefond Europa i börsintroduktionen av CTP – ett bolag som investerar i logistikfastigheter i Östeuropa och aktien hann stiga med 8 procent fram till slutet av kvartalet. Fonden sålde hela innehavet i Nestlé och Telenor samt köpte aktier i ASML (maskiner till halvledarindustrin) och Traton (Scania).

Anders Fagerlund är fortsatt optimistisk inför återstoden av året. Han tror på att ekonomin kan utvecklas starkt i takt med genomförandet av vaccineringarna och att människor återgår till en mer normal tillvaro.

"Jag tror att många av de som har fått behålla sina jobb har kunnat lägga undan en del pengar under nedstängningarna och att det finns ett uppdämt konsumtionsbehov. De största riskerna jag ser i dagsläget är att räntorna stiger och att värderingarna redan är ganska höga", avslutar Anders Fagerlund.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER