Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – den kinesiska marknaden var starkast under volatilt kvartal

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader minskade 3,5 procent under årets andra kvartal, vilket var cirka 0,8 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex som backade 4,3 procent.

Det osäkra säkerhetsläget i Europa med konflikten i Ukraina, nedstängningarna i Kina och den stigande inflationen samt räntehöjningar har lett till att börserna i år har gått svagt. Börserna fortsatte ned även under andra kvartalet.

”Volatiliteten i aktiemarknaderna har varit fortsatt hög under kvartalet. Vi har inte gjort några strukturella förändringar i portföljen under kvartalet utan fokuserar på att investera och ta övervikter i ett antal aktier som bedöms ha en god avkastningspotential samtidigt som vi arbetar med riskhantering på portföljnivå”, säger fondens förvaltare Henrik Oh.

Periodens främsta bidragsgivare var det kinesiska vindturbinsbolaget Goldwin, det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba och det indiska konglomeratet Reliance Industries. Sämsta bidragsgivare var det koreanska teknologibolaget SK Hynix, det taiwanesiska bolaget Mediatek samt det sydafrikanska gruvbolaget Gold Fields.

Kina gick, trots nedstängningarna, starkt under andra kvartalet med en uppgång på cirka 11 procent. Framförallt var det de kinesiska elbilarna som hade en stark utveckling. Elbilstillverkarna Li Auto, BYD och Xiaopeng var upp cirka 63 procent, 54 procent respektive 27 procent. Brasilien utvecklades svagt med en nedgång om cirka 23 procent.

Sällanköpsvaror hade den starkaste avkastningen med en uppgång på cirka 19 procent medan informationsteknologi hade den svagaste avkastningen med en nedgång på cirka 14 procent.

En aktie som Henrik Oh fortsatt tror på är e-handelsbolaget Alibaba.

”Alibaba är en aktie som gynnas av att den kinesiska konjunkturen förbättras framöver. Bolaget har en ledande position inom kinesisk e-handel och bolaget är även ledande i Kina inom molntjänster. Bolaget är attraktivt värderat och aktien har en bra potential framöver”, menar han.

Vad gäller utsikterna för regionen menar förvaltaren att de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till just nu är kriget i Ukraina, inflationsutvecklingen och hur marknaden prisar in kommande räntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed.

”Den ansträngda relationen mellan USA och Kina är också av stor betydelse, liksom Kinas policy när det gäller nolltoleransen av Covid och förändringar i den policyn”, säger Oh.

De största över- och undervikterna med betydelse för portföljen finns bland enskilda innehav snarare än på lands- eller sektornivå. De största övervikterna är det taiwanesiska finansbolaget Chailease, Alibaba, Reliance Industries, Goldwin och SK Hynix. Större undervikter finns till exempel i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC, vilket är en forcerad undervikt till följd av fondregler.

Fondens tre största innehav vid kvartalets slut var TSMC, Alibaba och Tencent med portföljvikter om 9,2, 7,8 respektive 7,6 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER