Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – starkt fjärde kvartal med bidrag från lyckosam investering i kinesisk vindkraft

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ökade med 9,4 procent under det fjärde kvartalet, 3,7 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg med 5,7 procent. Börserna i tillväxtmarknaderna gick starkt, drivet av optimism kring en fortsatt återhämtning.

Uppgången späddes på av positiva nyheter kring de vaccin mot Corona som presenterades under hösten, berättar fondens förvaltare Henrik Oh. Fonden har fortsatt att fokusera på att ta utvalda bolagsspecifika bets.

Förvaltaren har undvikit att investera i bolag med för svag balansräkning och där det finns risk att bolaget går i konkurs eller att man som aktieägare blir ordentligt utspädd vid en stor nyemission.

En av de främsta bidragsgivarna var Pinduoduo, ett av Kinas största e-handelsbolag, som steg med 120 procent. Bolaget presenterade en mycket stark kvartalsrapport under hösten. En annan stor bidragsgivare var Wuxi Biologics, ett kinesiskt bolag inom kontraktstillverkning och forskning inom läkemedelsindustrin, vars aktiekurs steg med 45 procent.

Sämsta bidragsgivare var innehavet i Reliance Industries (indiskt konglomerat). Aktien backade med 18 procent under kvartalet efter att ha gått mycket starkt under årets första nio månader.

”Digitalisering har varit ett starkt tema under året som helhet och ur ett sektorperspektiv gick informationsteknologi mycket starkt under perioden. Innehav som TSMC inom tillverkning av halvledare, har gått mycket starkt”, säger Henrik Oh.

Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och har inga speciella övervikter på lands- eller sektornivå. Viss övervikt av cykliska konsumentvaror och en viss undervikt i basindustri finns.

Fonden har inte heller gjort några strukturella köp eller försäljningar men valde att köpa fler aktier i Alibaba (e-handelsbolag) som utvecklades svagt under kvartalet. Fonden sålde aktier i Pinduoduo som utvecklades starkt. De största innehaven vid slutet av perioden var TSMC, Alibaba och Tencent (IT-tjänster).

Kina har antagit ambitiösa klimatmål och satsar stort på utbyggnaden av sol- och vindkraft. Fondens nyinvestering under hösten i Goldwind, en kinesisk tillverkare av vindkraftsturbiner blev mycket lyckosam. Innehavet gick upp med 41 procent under kvartalet.

”Vi investerade i aktien i november och det visade sig vara en fullträff. Aktien har en låg värdering jämfört med andra liknande bolag i världen och utsikterna för utbyggnad av vindkraft i Kina, där Goldwin har en marknadsledande position, är god”, säger Henrik Oh.

Inför det nya året säger förvaltaren att nyheter om pandemin kan fortsätta att påverka börserna, men allteftersom vi ser en normalisering kommer marknadens fokus att skifta till det allmänna konjunkturläget och bolagens tillväxtmöjligheter. Förvaltaren räknar med att vi får se en stark återhämtning av vinsterna under 2021 men reflekterar över hur mycket av detta marknaden redan har prisat in i aktiekurserna.

På det geopolitiska planet tror Henrik Oh att relationen mellan USA och Kina kommer att vara i fortsatt fokus. Men med Joe Biden på presidentposten kan tongångarna länderna emellan bli lite mildare.

”Joe Biden lär hantera relationen med Kina mer diplomatiskt än Donald Trump och han är inte lika full av överraskningar. Att demokraterna nu även tagit hem majoriteten i Senaten kan också tolkas positivt av marknaden då politiken blir mer förutsägbar och omfattande stimulanspaket är redo att sjösättas”, avslutar förvaltaren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER