Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – taiwanesisk teknologi bland fondens vinnare

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ökade med 9,9 procent under det första kvartalet, något mindre än jämförelseindex som steg med 10,6 procent. Börserna i tillväxtmarknaderna gick fortsatt starkt och kvartalet präglades av fortsatt återhämtning efter coronapandemin.

Stora finanspolitiska stimulanser har genomförts och nya stora stimulanser har annonserats i USA som bidrog till den starka börsutvecklingen även globalt. I början av året gick kinesiska teknologiaktier mycket starkt men efter att långräntorna, framför allt i USA, steg kraftigt under mars månad har tillväxtaktier och bland annat de kinesiska teknologiaktierna haft en tuffare utveckling. Med stigande räntor gick framför allt finanssektorn starkt.

”Det har också varit stora störningar inom halvledarindustrin på grund av starkare efterfrågan än väntat, men det har även förekommit produktionsstörningar och priserna på flera teknologikomponenter har stigit kraftigt. Bristen på chips märks framför allt inom bilindustrin som drabbats av produktionsstörningar”, berättar fondens förvaltare Henrik Oh.

Sedan vaccinnyheterna presenterades under hösten har fonden sökt efter aktier som gynnas av ett normaliserings- och återhämtningsscenario.

De tre främsta bidragsgivarna var det taiwanesiska teknologibolaget Mediatek, det taiwanesiska finansbolaget Chailease och det kinesiska musikbolaget Tencent Music Entertainment. Det kinesiska teknologibolaget Pinduoduo, undervikten i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC och det kinesiska bilbolaget Geely gav ett negativt bidrag till fondens avkastning.

”Den taiwanesiska marknaden gick mycket starkt under kvartalet – upp 16,8 procent – framför allt drivet av de taiwanesiska teknologiaktierna såsom Mediatek och TSMC. Teknologisektorn gick starkast i tillväxtmarknader med en uppgång på 16,6 procent. Lenovo, Mediatek, Quanta Computer och TSMC hade en stark utveckling och bidrog till sektorns uppgång”, säger Henrik Oh.

Fonden gjorde inga större strukturella förändringar under perioden. En viss övervikt finns inom finans och en viss undervikt i basindustri. Det är framför allt förvaltarens bolagsval som ligger bakom övervikterna, snarare än synen på någon särskild sektor. Som helhet är fonden relativt neutral till värdebolag respektive tillväxtbolag.

Fondens tre största innehav vid periodens slut var TSMC (9,6 procent av portföljen), Tencent (9,6 procent) och Alibaba (9,5 procent).

”Den koreanska minneschipstillverkaren SK Hynix är en av fondens större övervikter och aktien steg med 13,9 procent vilket bidrog positivt under kvartalet. Marknaden för halvledarindustrin och särskilt minneschips är fortsatt stark och aktiens potential ser god ut”, säger Henrik Oh.

Avslutningsvis tror förvaltaren att aktiemarknaden kommer att vara fortsatt känslig för negativa nyheter kring coronapandemin.

”Jag tror dock att marknaden kommer att fokusera mer på återhämtningen av ekonomierna och konjunkturens utveckling. Hur marknaden tolkar inflationsdata och hur långräntorna rör sig kommer också att vara av stor betydelse”, säger Henrik Oh.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER