Bildkälla: Stockfoto

Analyguiden höjer motiverat värde för Flowscape - räknar med positivt 2024

Analysguiden höjer sitt genomsnittliga motiverade värde för teknikbolaget Flowscape till 5,20 kronor (5,075). Det framgår av en uppdragsanalys.

Anledningen är att man räknar med att bolaget kommer att leverera ett positivt resultat framöver och görs utifrån prognosen för 2024.

"DCF-värderingen landar med en säkerhetsmarginal om 30% på en värdering mellan 4,28 – 6,12 (4,15 – 6,00) kronor, vilket ger ett genomsnittligt motiverat värde på 5,20 kronor på 12 månaders sikt. Givet vår förväntan om en ARR på 36 mkr, motsvarar det en värdering av bolaget till 2,3 – 3,3 gånger prognosticerad ARR", skriver Analysguiden.

Aktien handlas för närvarande upp 10,6 procent till 3,98 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER