Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group höjer basscenario för Aptahem till 4,5 kronor (4) i uppdragsanalys

Forskningsbolaget Aptahem erhåller idag ett värde om 4,5 kronor (4) i ett basscenario av Analyst Group som upprepar att det finns uppsida från dagens nivåer. Det framgår av en uppdragsanalys.

Värderingen är baserad på en riskjusterad nuvärdesmodell och värdeförändringen härleds till avsiktsförklaringen med ett medelstort läkemedelsbolag i Europa, vilket uppges sänka risken.

"Eftersom Aptahem har haft regelbunden kontakt med denna part i över ett år och att båda parter därmed känner till varandra väl, kan det argumenteras för att förutsättningarna är goda för ett positivt utfall. Om ett licensavtal kommer på plats så skulle det högst troligt bli en stark värdedrivare i aktien", skriver Analyst Group.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER