Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group kommenterar Aptahems Q1-rapport

Under Q1-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -12,2 MSEK (-3,0), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning mot Q1-20. Samtidigt ska det sägas att Aptahem är i ett helt annat läge idag än vad de var för ett år sedan, vilket gör att en jämförelse mellan Q1-21 och Q1-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -13,3 MSEK, minskade faktiskt kostnaderna jämförelsevis under Q1-21 med 1,1 MSEK. Vi ser således positivt på att Aptahem under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

”Det återstår ännu några månader tills dess, och Aptahem kan komma att meddela ett antal uppnådda milstolpar dessförinnan, vilket skulle kunna bidra till en positiv värdeutveckling i aktien och således bidra till att en inlösen av optionerna blir aktuellt. Beroende på vart 70 % av VWAP landar, skulle Aptahem vid full teckning av TO6 tillföras ca 10 MSEK som lägst och ca 13 MSEK som högst, vilket skulle vara ett värdefullt kapitaltillskott för bolaget”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER