Bildkälla: Stockfoto

Anima Group ökar omsättning men minskar vinsten under 2021

Anima Group redovisar ökande omsättning under helåret 2021 jämfört med året innan. Dock minskade rörelseresultatet.

Omsättningen steg 29,9 procent till 11,3 miljoner kronor (8,7).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 2,7 procent (9,2).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (0,6).

Resultatet efter skatt blev också 0,2 miljoner kronor (0,5), en minskning med 60 procent mot föregående år.

Under året har bolaget påverkats av varubristen till följd av pandemin. Bristen förstärktes ytterligare av olyckan i Suezkanalen, som för bolagets del innebar betydande förseningar i leveranserna av starkt säsongsbetonade varor. Bolaget jobbar nu med organisationen för att bli mindre sårbara om liknande situationer uppstår.

"De omstruktureringar som löpande sker i bolaget kommer även att innebära stora kostnadsbesparingar inom olika områden, både för Anima Group och förvärvade bolag", kommenterar interim vd Maria Karlsson.
Anima Group, Mkr20212020Förändring
Nettoomsättning11,38,729,9%
Rörelseresultat0,30,8-62,5%
Rörelsemarginal2,7%9,2%
Resultat före skatt0,20,6-66,7%
Nettoresultat0,20,5-60,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER