Bildkälla: Stockfoto

A.P. Møller-Mærsks omsättning och ebitda ungefär i linje med preliminärt besked

Danska konglomeratjätten A.P. Møller-Mærsk redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Justerad ebitda-vinst ökade. Utfallen är ungefär i linje med de preliminära uppgifterna som lämnades den 13 oktober.

Omsättningen sjönk 1,4 procent till 9 917 miljoner dollar (10 055). Bolaget hade flaggat för cirka 9,9 miljarder.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2 297 miljoner dollar (1 656), med en justerad ebitda-marginal på 23,2 procent (16,5). Preliminärt justerat ebitda-resultat var 2,4 miljarder.

Rörelseresultatet blev 1 289 miljoner dollar (737).

Resultatet före skatt var 1 129 miljoner dollar (589).

Resultatet efter skatt blev 947 miljoner dollar (520).

Igår höjde bolaget årsprognosen för andra gången under oktober-november. Nu väntas ebitda-resultatet för helåret innan omstrukturerings- och integrationskostnader landa på mellan 8 till 8,5 miljarder dollar, från tidigare 7,5 till 8 miljarder dollar.

A.P. Møller-Mærsk har beslutat att genomföra aktieåterköp med omkring 1,6 miljard dollar med start i december 2020 och upp till 15 månader.

A.P. Møller-Mærsk, MUSDQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning9 91710 055-1,4%
EBITDA, justerat2 2971 65638,7%
EBITDA-marginal, justerad23,2%16,5%
Rörelseresultat1 28973774,9%
Rörelsemarginal13,0%7,3%
Resultat före skatt1 12958991,7%
Nettoresultat94752082,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER