Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Följer tidsplan mot klinik - Analyst Group

Aptahem har under H1-22 kommunicerat flera positiva nyheter och Bolaget kommer allt närmare att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde, samtidigt som en justering görs i termer av värde per aktie, till följd av tidigare inlösen av TO7, vartefter vårt Base scenario uppgår till 1,8 kr/aktie.

Aptahem har under H1-22 kommunicerat flera positiva nyheter och Bolaget kommer allt närmare att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde, samtidigt som en justering görs i termer av värde per aktie, till följd av tidigare inlösen av TO7, vartefter vårt Base scenario uppgår till 1,8 kr/aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER