Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Fortsätter att närma sig klinik - Analyst Group

Av de cirka 50 miljoner människor som årligen drabbas av sepsis sker behandlingen ofta med antibiotika, vilket inte alltid är effektivt, speciellt inte om patienten redan har nått septisk chock. Behovet av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, vilken nyligen preliminärt visat på positiva resultat i de GLP-reglerade toxikologi- och säkerhetsstudierna, är således mycket högt. Med den pågående företrädesemissionen om ca 62 MSEK stärker Aptahem sin kassa vilket bl.a. möjliggör GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av en fas 1 a-studie i friska frivilliga, vilken estimeras kunna påbörjas under H2-22. Vi ser fortsatt positivt på Aptahem och med hänsyn till företrädesemissionen härleds ett motiverat nuvärde per aktie om 2,3 kr i ett Base scenario.

Av de cirka 50 miljoner människor som årligen drabbas av sepsis sker behandlingen ofta med antibiotika, vilket inte alltid är effektivt, speciellt inte om patienten redan har nått septisk chock. Behovet av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, vilken nyligen preliminärt visat på positiva resultat i de GLP-reglerade toxikologi- och säkerhetsstudierna, är således mycket högt. Med den pågående företrädesemissionen om ca 62 MSEK stärker Aptahem sin kassa vilket bl.a. möjliggör GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av en fas 1 a-studie i friska frivilliga, vilken estimeras kunna påbörjas under H2-22. Vi ser fortsatt positivt på Aptahem och med hänsyn till företrädesemissionen härleds ett motiverat nuvärde per aktie om 2,3 kr i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER