Bildkälla: Stockfoto

Aptahem ökade förlusten under Q2, följer plan kring start av fas 1-studie

Forskningsbolaget Aptahem redovisar en blygsam omsättning och en ökad förlust i andra kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 7 000 kronor (0).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (-3,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -11,5 miljoner kronor (-3,5).

Likvida medel uppgick till 18,4 miljoner kronor (17,6).

Bolaget har mot slutet av sommaren beslutat att genomföra en företrädesemission på upp till 61,8 miljoner kronor före emissionskostnaderna. Kapitalet ska användas för färdigställande av GMP substanstillverkning, samt genomförande av både fas 1a på friska frivilliga och en fas 1b-studie som en tidig proof-of-concept.

Vad gäller GLP toxikologistudierna följer bolaget tidigare kommunicerad plan om start av fas 1-studie under 2022.

Aptahem, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-4,7-3,9
Resultat före skatt-4,7-3,9
Nettoresultat-4,7-3,9
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet-11,5-3,5
Likvida medel18,417,64,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER