Bildkälla: Stockfoto

Aptahem rapporterar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Aptahem redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade jämfört med samma period året innan.

Rörelseresultatet blev -13,3 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -13,3 miljoner kronor (-3,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,07).

Likvida medel uppgick per i slutet av perioden till 28,6 miljoner kronor (21,9).

Aptahem, MkrQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-13,3-3,6
Nettoresultat-13,3-3,6
Resultat per aktie, kronor-0,20-0,07
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER