Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Står inför ett händelserikt år - Analyst Group

Aptahem har under årets inledning kommunicerat ett flertal positiva nyheter, där vi ser tydliga tecken på att Bolaget gör viktiga strategiska satsningar för att stärka upp organisationen och förbereda sig för att gå in i klinisk fas med läkemedelskandidaten Apta-1 under år 2022. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, kan mycket väl ett sådant partneravtal komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt Base scenario om 2,3 kr (2,3) per aktie.

Aptahem har under årets inledning kommunicerat ett flertal positiva nyheter, där vi ser tydliga tecken på att Bolaget gör viktiga strategiska satsningar för att stärka upp organisationen och förbereda sig för att gå in i klinisk fas med läkemedelskandidaten Apta-1 under år 2022. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, kan mycket väl ett sådant partneravtal komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt Base scenario om 2,3 kr (2,3) per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER