Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Statusuppdatering - Analyst Group

Förra veckan meddelade Aptahem att de undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag med huvudsäte i Europa gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1.

”Detta är ytterligare ett steg på vägen mot att realisera värdet av Apta-1. Sedan nyheten har aktien stigit med 20 % och vi ser fortsatt en högre uppsida från dagens nivåer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Eftersom Aptahem har haft regelbunden kontakt med motparten i över ett år och att båda parter därmed känner till varandra väl, kan det argumenteras för att förutsättningarna är goda för ett positivt utfall. Den avtalade exklusiviteten gäller under fyra månader, och även om inga garantier finns för vad utfallet kan bli, ser vi detta som en potentiellt närliggande trigger i aktien som kan infalla under våren/sommaren. Om ett licensavtal kommer på plats så skulle det högst troligt bli en stark värdedrivare. Med tanke på vad som ligger i korten anser vi att nuvarande bolagsvärdering om 110 MSEK (Market Cap), eller 1,65 kr/aktie, är för lågt givet potentialen, varför vi upprepar att vi fortsatt ser en högre uppsida från dagens nivåer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER