Bildkälla: Stockfoto

Archelon minskar förlusten något i andra kvartalet

Archelon minskar förlusten något i andra kvartalet

Prospekteringsbolaget Archelon redovisar en något lägre förlust i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,9). Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,8).

Kassa och bank var på 1,6 miljoner kronor (0,6) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,1 miljoner kronor (-1,7) i första halvåret.

Under det första halvåret genomfördes en företrädesemission samt fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av aktier i Goldore Sweden. Arbetet med att utveckla deltagandet i olika råvarurelaterade projekt fortgår.

"Vi ser fram emot en positiv värdetillväxt under andra halvåret 2018", kommenterar vd Tore Hallberg i delårsrapporten.

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt tillhörande bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer detta att kommuniceras till aktiemarknaden och bolagets ägare, skriver Archelon om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

Archelon, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -0,7 -0,9
Resultat före skatt -0,7 -0,9
Nettoresultat -0,7 -0,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER