Bildkälla: Stockfoto

Arctic Paper ökade vinsten i tredje kvartalet

Papperstillverkningsbolaget Arctic Paper ökade både omsättningen och resultatet under det tredje kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg 26,6 procent till 889,7 miljoner zloty (702,8).

Ebitda-resultat blev 102,1 miljoner zloty (86,4), med en ebitda-marginal på 11,5 procent (12,3).

Inom papperssegmentet minskade ebitda till 46,3 miljoner zloty (69,7) trots en högre försäljning under perioden. Minskningen förklaras av högre produktionskostnader.

”Vi har höjt våra priser för att kompensera för effekterna av högre priser på råvaror, energi och transporter. Vi står också inför logistikutmaningar relaterade till den begränsade tillgången på transportmedel”, säger vd Michal Jarczynski.

Massasegmentet, vilket avser innehavet i Rottneros, såg ett ökat ebitda till 130 miljoner kronor (33). ”Massapriserna har stabiliserats på hög nivå och vi ser stark efterfrågan”, säger Jarczynski.

Rörelseresultatet blev 72,8 miljoner zloty (59,1), med en rörelsemarginal på 8,2 procent (8,4).

Resultatet efter skatt blev 53,4 miljoner zloty (45,4).

”Vi möter stark efterfrågan på massa- och pappersmarknaderna och våra orderböcker är fulla för de kommande två månaderna", säger Arctic Paper-chefen.

Arctic Paper, MPLNQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning889,7702,826,6%
EBITDA102,186,418,2%
EBITDA-marginal11,5%12,3%
Rörelseresultat72,859,123,2%
Rörelsemarginal8,2%8,4%
Nettoresultat53,445,417,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER