Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Arctic Paper ökar rörelseresultat under tredje kvartalet

Arctic Paper redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 11,5 procent till 702,8 miljoner zloty (794,4).

Ebitda-resultat blev 86,4 miljoner zloty (71,5), med en ebitda-marginal på 12,3 procent (9,0).

Rörelseresultatet blev 59,1 miljoner zloty (50,6), med en rörelsemarginal på 8,4 procent (6,4).

Resultatet efter skatt blev 45,4 miljoner zloty (34,6), en ökning med 31,2 procent mot föregående år.

Bolaget uppger att likviditeten befinner sig på treårshögsta, vilket ger bolaget möjligheter att återbetala skulder i samband med pågående omförhandlingar och ombalansering av skuldstrukturen. Nettoskulden vid periodens slut var 135,5 miljoner zloty.

Arctic Paper, MPLNQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning702,8794,4-11,5%
EBITDA86,471,520,8%
EBITDA-marginal12,3%9,0%
Rörelseresultat59,150,616,8%
Rörelsemarginal8,4%6,4%
Nettoresultat45,434,631,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER