Bildkälla: Stockfoto

Arctic Paper vände till positivt rörelseresultat i Q4 - preliminära siffror

Papperstillverkningsbolaget Arctic Paper redovisar preliminära siffror för det fjärde kvartalet. Utfallet visar på en betydande förbättring på samtliga rader i förhållande till året innan. Rörelseresultatet vände till att bli positivt. I utdelning föreslås 0,40 zloty per aktie (0,30).

Omsättningen steg 33,4 procent till 953,5 miljoner zloty (714,7).

"Efterfrågan på papper fortsatte att utvecklas positivt under perioden, då den ekonomiska återhämtningen förstärktes ytterligare på våra europeiska kärnmarknader. Den starka efterfrågan har lett till brist på papper när tryckerier flyttar inköp från Kina till Östeuropa på grund av logistiska problem, en utveckling som gynnar Arctic Paper", kommenterar vd Michal Jarczyński.

När det kommer till massa har priset varit relativt stabilt och bolaget har säkrat verksamheten mot volatila energikostnader samtidigt som övriga kostnader stigit.

”För att kompensera för effekterna höjde vi våra priser under fjärde kvartalet och återigen i början av 2022. Vi är mycket nära fullt kapacitetsutnyttjande och beräknar nu lönsamhet per maskintimme för att optimera utfallet av produktionen”, fortsätter Jarczyński.

Ebitda-resultat blev 69,2 miljoner zloty (25,1), med en ebitda-marginal på 7,3 procent (3,5).

Rörelseresultatet blev 74,1 miljoner zloty (-4,8), med en rörelsemarginal på 7,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 54,7 miljoner zloty (-14,8).

"Utsikterna för 2022 är positiva för både massa och papper. Solida resultat, ett starkt kassaflöde och nästan full produktion inom grafiskt papper och massa ger oss en stabil grund att stå på när vi fortsätter att diversifiera och investera i förpackningar och förnybar energi", säger Jarczyński.

Bolaget släpper den fullständiga rapporten den 22 mars.

Arctic Paper, MPLNQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning953,5714,733,4%
EBITDA69,225,1175,7%
EBITDA-marginal7,3%3,5%
Rörelseresultat74,1-4,8
Rörelsemarginal7,8%
Nettoresultat54,7-14,8
Utdelning per aktie, PLN0,400,3033,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER