Bildkälla: Stockfoto

Arctic Zymes förbättrar rörelseresultatet under fjärde kvartalet

Norska enzymbolaget Arctic Zymes redovisar en högre omsättning och rörelsevinst i det fjärde kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen steg 35,6 procent till 22,1 miljoner norska kronor (16,3).

Ebitda-resultat blev 6,8 miljoner norska kronor (4,9), med en ebitda-marginal på 30,8 procent (30,1).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner norska kronor (4,5), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (27,6).

Resultatet efter skatt blev 36,2 miljoner norska kronor (4,1), en ökning med 782,9 procent mot föregående år. I resultatet ingår en positiv skatteeffekt på 33,0 miljoner norska kronor. Rensat för denna blev vinsten 3,2 miljoner norska kronor.

Bolagets fokus under 2021 blir på fortsatt försäljningstillväxt och ökad lönsamhet. Investeringar som görs i nya anläggningar och en expansion av befintliga samt i talangfull personal kommer att vara kärnan i bolagets organiska tillväxtstrategi, uppges det under utsikter.

Arctic Zymes, MNOKQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning22,116,335,6%
EBITDA6,84,938,8%
EBITDA-marginal30,8%30,1%
Rörelseresultat6,24,537,8%
Rörelsemarginal28,1%27,6%
Nettoresultat36,24,1782,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER