Bildkälla: Stockfoto

Arion Banks nettoresultat ungefär som indikerat

Isländska Arion Bank redovisar ökande intäkter under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet efter skatt ökade under perioden. Resultatutfallet är i närheten av nivån som bolaget tidigare har flaggat för.

De totala intäkterna uppgick till 14 713 miljoner isländska kronor (11 728).

Räntenettot uppgick till 8 059 miljoner isländska kronor (7 693).

Provisionsnettot blev 3 116 miljoner isländska kronor (2 615).

Rörelsekostnaderna uppgick till 6 607 miljoner isländska kronor (6 442).

Resultat före skatt blev 7 917 miljoner isländska kronor (6 132).

Nettoresultatet blev 5 761 miljoner isländska kronor (-2 772). Bolagets indikation i samband med den omvända vinstvarningen i mitten av januari var att nettoresultat skulle bli runt sex miljarder.

Styrelsen har beviljat ledningen att genomföra ett program för återköp av egna aktier.

Arion Bank, MISKQ4-2020Q4-2019Förändring
Intäkter14 71311 72825,5%
Räntenetto8 0597 6934,8%
Provisionsnetto3 1162 61519,2%
Rörelsekostnader-6 607-6 442
Resultat före skatt7 9176 13229,1%
Nettoresultat5 761-2 772
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER