Bildkälla: Stockfoto

Arla Plast minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Industribolaget Arla Plast redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolagets rörelsevinst minskade.

"För oss på Arla Plast innebar pandemin en ny efterfrågan i form av transparenta barriärprodukter och våra produktionsanläggningar gick för högtryck under stora delar av 2020 med att producera stora volymer vilka använts till skyddsutrustning. I takt med att världen mer och mer återgår till normala beteenden i spåren av pandemin, har även efterfrågan på transparenta barriärprodukter vilka använts till skydd, avtagit under andra kvartalet. Vi ser nu istället att efterfrågan successivt kommer tillbaka från tillverkning och byggnation, där hem och trädgård varit ett särskilt starkt tema under kvartalet", skriver vd Henrik Håkansson inledningsvis.

Omsättningen sjönk 5,6 procent till 246,3 miljoner kronor (260,8).

Rörelseresultatet blev 23,7 miljoner kronor (38,5). Rörelsemarginalen var 9,6 procent (14,8).

Resultatet efter skatt blev 18,6 miljoner kronor (29,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,93 kronor (1,46).

"Vi ser nu att efterfrågan från andra applikationsområden än de som drivits av pandemin successivt ökar samtidigt som efterfrågan på barriärprodukter är kraftigt reducerad. Den allmänna europeiska konjunkturen är stark såväl inom tillverkning som byggnation. Däremot tyngs efterfrågan på våra produkter av den höga prisnivån och en ovilja att köpa mer än nödvändigt, då priserna på våra produkter förväntas gå ned i takt med att priserna på insatsmaterial går ned under andra hälften av 2021", fortsätter han.
Arla Plast, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning246,3260,8-5,6%
Rörelseresultat23,738,5-38,4%
Rörelsemarginal9,6%14,8%
Nettoresultat18,629,2-36,3%
Resultat per aktie, kronor0,931,46-36,3%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER