Bildkälla: Stockfoto

Arla Plasts nyintroduktion blev kraftigt övertecknad, aktien börjar handlas i dag

Industribolaget Arla Plast börjar i dag den 25 maj att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas med kortnamnet ARPL på segmentet Smallcap. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget var mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare och från allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Arla Plast är en tillverkare av extruderade plastskivor i polykarbonat, som har ett stort antal användningsområden såsom säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak med mera. Företaget hade 2020 en nettoomsättning på 885 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 106 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 12,0 procent.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 46 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för samtliga aktier i bolaget om 920 miljoner kronor. Erbjudandet omfattade 9,00 miljoner befintliga aktier som erbjöds av Synnersten Invest. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 1,35 miljoner aktier. Erbjudandet omfattar givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo 10,35 miljoner aktier, motsvarande 52 procent av aktierna i bolaget.

Ankarinvesterare är Svolder, Nortal Investments och Roosgruppen som förvärvar aktier i erbjudandet för ett belopp om 230 miljoner kronor.

- Vi har mött ett stort intresse från såväl svenska som internationella investerare under de senaste veckorna, när vi presenterat Arla Plast. Vi inom Arla Plast är väldigt stolta över vårt företag och det är med stor entusiasm vi nu går in i nästa fas, som börsnoterat företag, där vi ska driva bolaget mot fortsatt tillväxt och lönsamhet, kommenterar vd Henrik Håkansson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER