Bildkälla: Stockfoto

Asarina Pharma rapporterar lägre rörelseförlust - kommenterar utvecklingen

Asarina Pharma redovisar en minskad rörelseförlust i det andra kvartalet. Bolaget rapporterar som väntat inga intäkter.

Rörelseresultatet blev -17,8 miljoner kronor (-28,1).

Resultat per aktie hamnade på -1,05 kronor (-1,53).

Vd Peter Nordkild förmedlar att man planerar att initiera en fas IIa-proof-of-concept-studie under våren 2021 inom Tourette Syndrom.

I maj lämnade man in en ansökan till FDA om särläkemedelsklassificering för bolagets läkemedelskandidat för barn under 18 år. Asarina hoppas att få ett godkännande under denna höst.

Toxstudien fortskrider enligt plan och man strävar efter att lämna in en klinisk prövningsansökan till den danska läkemedelsverket under det första kvartalet 2021, och inleda studien under det andra kvartalet.

Vad avser menstruell migrän är man övertygade om att kunna rapportera topline-resultat från den pågående studien under andra kvartalet 2021.

Avslutningsvis kommenteras fas 2b-studien inom PMDS.

"Vår aktiva substans Sepranolon gav ett behandlingsresultat i nivå med tidigare studieresultat, men en statistiskt signifikant skillnad från placebo kunde inte påvisas på grund av ett oväntat högt placebo-svar. Studien visade att Sepranolon hade en utmärkt säkerhetsprofil", förmedlar Nordkild.

Asarina Pharma, MkrQ2-2020Q2-2019
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-17,8-28,1
Resultat per aktie, kronor-1,05-1,53
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER