Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma höjer det uppskattade värdet på Mangorals marknadspotential

Ascelia Pharma justerar upp uppskattningen av den adresserbara marknaden för läkemedelskandidaten Mangoral i USA, EU och Japan till 500-600 miljoner dollar per år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare bedömdes den adresserbara marknaden för Mangoral vara på mellan 350-500 miljoner dollar per år.

”Den bedömningen var baserat på solida data för epidemiologi, prevalens och marknadsundersökningar. Den uppdaterade bedömningen omfattar samma patientpopulation samt tillför nya data beträffande medicinsk handläggning och ytterligare information från sjukvårdsbetalare och ersättningsexperter på centrala marknader. Denna utökade kunskap har fått oss att uppjustera vår uppskattning av den adresserbara marknaden till 500-600 miljoner dollar årligen på nyckelmarknaderna”, skriver bolaget.

Mangoral är ett diagnostiskt kontrastmedel vid magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka cancerpatienter med misstänkt eller konstaterad metastasspridning till levern. Produkten håller för närvarande på att studeras i en fas 3-studie, Sparkle.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER