Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma: Med marknaden inom räckhåll – Analysguiden

Ascelia Pharma: Med marknaden inom räckhåll – Analysguiden

Ascelia Pharma har med små investeringar kommit långt på väg mot en godkänd produkt. Bolaget befinner sig i en avgörande fas 3-studie som framstår som mindre riskfylld än genomsnittet. Mangorals klassificering som särläkemedel har öppnat en genväg till en liten men intressant marknad inom diagnostik av leverskada.

Bolagets huvudprodukt Mangoral utvecklas som ett leverspecifikt kontrastmedel vid diagnostik av cancersjuka patienter med svår njursvikt. Vi räknar med en toppförsäljning i USA och EU på 150 miljoner dollar, motsvarande 40 procent av marknaden.

Hög sannolikhet att nå marknadsgodkännande
Vi bedömer att chansen för att bolaget ska lyckas lansera Mangoral uppgår till höga 64 procent. Utmaningen ligger mer i hur bolaget efter ett godkännande ska marknadsföra produkten vid sidan av äldre och billigare preparat, som har kända och potentiellt allvarliga biverkningar.

Motiverat värde
Rekryteringen av patienter i fas 3-studien drar av naturliga skäl ut på tiden och tidpunkten för en nyemission rycker närmre. Under 2021 räknar vi med att bolaget behöver nyemittera aktier för ca 300 miljoner kronor, förhoppningsvis efter positiva studieresultatet. Trots dessa förbehåll ser vi mot bakgrund av den behändiga risken i fas 3-studien utrymme för kursuppgång till intervallet 30–35 kronor.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER