Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma: Oncoral siktar mot ny fas - Analysguiden

Oncoral-studie i magsäckscancer

Ascelia har uppdaterat planerna för cancerpreparatet Oncoral, bolagets andra tillgång vid sidan av Mangoral. En fas 2-studie på patienter med avancerad, metastaserad magsäckscancer är planerad att inledas under årets andra halva och ledningen undersöker olika alternativ för finansiering. Oncoral är en omformulering i tablettform av ett gammalt cancerpreparat, irinotecan, som i dagsläget ges intravenöst. En tablett har möjlighet att både minska biverkningar jämfört med dagens behandling och höja effekten. Med tanke på den utbredda användningen av irinotecan i olika cancerbehandlingar uppskattar vi försäljningspotentialen till minst 650 miljoner EUR. I dagsläget sätter vi 18 procents sannolikhet på att Oncoral kan nå marknaden, förutsatt att projektet får fas 2-finansering.

Rekrytering av patienter till SPARKLE tar fart

Vi noterar i den senaste uppdatering av fas 3-studien med Mangoral, SPARKLE, att 18 av de 26 föranmälda klinikerna som deltar i studien har kommit igång med att rekrytera patienter. Det är en markant förbättring jämfört med den status som rådde i oktober, då endast 6 kliniker av 16 föranmälda registrerade sig som aktiva i patientrekryteringen. SPARKLE-studien undersöker om bolagets kontrastmedel Mangoral kan användas vid magnetröntgen av lever på patienter med nedsatt njurfunktion. Bolaget förväntar att presentera resultat från SPARKLE-studien under andra halvåret i år.

Motiverat värde höjs till 55 kronor, tidigare 47

Ledningens arbete med att stärka det andra benet i Ascelias produktportfölj, Oncoral, verkar göra framsteg. Nu återstår att se hur finansieringen av en fas 2-studie kan se ut och hur mycket antingen de egna aktieägarna eller en annan partner är beredd att satsa på cancerpreparatet. De teoretiska fördelarna med en tablettform gör att vi höjer motiverat värde på projektet till 8 kronor per aktie (3), ca 300 miljoner kronor. Tidpunkten för ett besked om att SPARKLE-studiens sist inkluderade patient har fått sin behandling rycker också närmre. Vi gör också mindre justeringar för Mangorals projektvärde efter den senast tidens nyhetsflöde och höjer det motiverade värdet för aktien till 55 kronor per aktie från tidigare 47.

Analys från 20210129
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER